Polityka Prywatności

maj 23, 2018

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Serwis Bank Sp. z o.o.

1. Informacje o Serwis Bank Sp. z o.o.

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Serwis Bank Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wysłouchów 25 H, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000014975, NIP 6760077187 oraz REGON 003912049 (dalej „Serwis Bank“). Zasady regulują przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.serwisbank.pl (dalej „witryna“), w szczególności jego zarejestrowanych użytkowników (dalej „użytkownik“) i klientów Serwis Bank, którzy złożą zamówienie za pośrednictwem strony internetowej (dalej „klient”).

1.2. Serwis Bank działa w zakresie przetwarzania danych osobowych jako administrator i określa cel oraz środki przetwarzania danych osobowych.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

2.1. Dane dostarczone przez klientów. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników i klientów Serwis Bank. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe, które zostają podane przez Państwa w procesie zamówienia.

2.2. Dane te obejmują, w szczególności adres e-mail klientów, jak również imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz szczegóły płatności. Jeśli chcą Państwo, mogą również dołączyć dodatkowe informacje, takie jak adres zatrudnienia lub notatka o możliwych terminach dostawy.

2.3. Dane z Facebooka. Jeśli Użytkownik będzie korzystał z serwisu społecznościowego Facebook, pozwala wtedy Serwis Bank mieć dostęp do swojego profilu publicznego, datę urodzenia, informacje o bieżącym pobycie i adres e-mail. Część swojego profilu publicznego na Facebooku: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, kategoria wiekowa, informacje na temat płci i innych informacji publicznych zgodnie z ustawieniami.

2.4. Dane uzyskane za pomocą plików cookies. Aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe i ulepszyć ofertę produktów i usług, Serwis Bank wykorzystuje informacje o produktach zakupionych przez naszych klientów.

2.5. Serwis Bank nie zbiera ani w żaden inny sposób nie przetwarza wrażliwych danych osobowych, w tym informacji o Państwa zdrowiu, wyznaniu religijnym, itp.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Aby przetworzyć zamówienie, aby wypełnić umowę między Serwis Bank a klientem, używamy Państwa imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Przetwarzanie danych w tym przypadku obejmuje wszystkie czynności od rejestracji, przetwarzania, w tym płatności i dostawy zamówionych towarów. Jeśli usługa Serwis Bank nie zostanie dostarczona, BONAMI nie będzie w stanie obsłużyć Państwa zamówienia.

3.2. Serwis Bank wykorzystuje przede wszystkim adres e-mail do oferowania naszych produktów i promowania Serwis Bank w formie komunikacji biznesowej wysyłanej do użytkowników. Przetwarzanie odbywa się w tym przypadku jedynie na podstawie zgody, która jest całkowicie dobrowolna, a nawet w przypadku jej braku można kontynuować, aby w pełni korzystać z naszej strony internetowej. Zgodę mogą Państwo wyrazić podczas rejestracji Serwis Bank lub później w ustawieniach konta użytkownika. Tylko osoby powyżej 18 roku życia mogą zarejestrować się na Serwis Bank. W każdej chwili można odwołać zgodę, klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdej wiadomości biznesowej lub w ustawieniach konta użytkownika.

3.6. W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi klientów, możemy wykorzystywać informacje dotyczące nazwy użytkownika i adresu e-mail w odpowiednim oknie czatu na stronie internetowej. Wypełniając dane, zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych. Nie używamy już Państwa nazwiska i adresu e-mail, gdy zaczynamy czatować.

4. Odwołanie zgody i anulowanie wysyłania wiadomości handlowych

Komunikacja biznesowa. Zarówno użytkownicy, jak i klienci Serwis Bank mogą w każdej chwili wycofać komunikację biznesową poprzez:

  • można poinformować o niewyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych w sklepie internetowym Serwis Bank pod adresem biuro@serwisbank.pl lub za pośrednictwem innych kontaktów wymienionych powyżej.

Cookies. Jeśli chcą Państwo wyłączyć przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu, możesz zmienić ustawienia bezpośrednio w przeglądarce.

5. Kto ma dostęp do danych?

5.1. Dane osobowe są przetwarzane przez Serwis Bank i jego pracowników. Wszystkie osoby mające dostęp do danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności, a zobowiązanie to trwa nawet po zakończeniu współpracy z Serwis Bank.

5.2. Administrator Serwis Bank, zezwala na przetwarzanie danych osobowych przez inne podmioty tzw. procesorów. Procesor oznacza każdy podmiot, który przetwarza dane osobowe do Serwis Bank w celach i w sposób określony przez Serwis Bank. Jeśli Państwa zgoda jest wymagana do przetwarzania, przekazujemy dane przetwarzającym tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Dostarczamy procesorom tylko te dane, których potrzebują do świadczenia swoich usług. Wśród procesorów używających BONAMI znajdują się:

  • Firmy transportowe – Poczta Polska SA, DHL, DPD,
  • Google LLC (narzędzia marketingu on-line)
  • Facebook, Inc. (narzędzia marketingu on-line)

6. Jak długo przetwarzamy dane?

6.1. Serwis Bank przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy przez cały czas trwania zamówienia, w tym płatności i dostawy towarów. Zgodnie z prawem, Serwis Bank zachowuje niektóre dane zawarte w dokumentach księgowych.

6.2. Wiadomości biznesowe są wysyłane do użytkowników tak długo, jak wyrażają zgodę na ich przesyłanie. Klientom będą wysyłane komunikaty handlowe, dopóki nie nastąpi zakończenie ich przyjmowania lub nie dojdzie do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. Najpóźniej jednak komunikacja biznesowa jest wysyłana przez 10 lat. Serwis Bank następnie prosi o nową zgodę.

6.3. Dane uzyskane do celów marketingowych za pomocą plików cookies są przetwarzane przez Serwis Bank przez cały czas korzystania z plików cookies, jednocześnie umożliwiając przechowywanie plików cookie w przeglądarce lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

6.4. Dalsze przetwarzanie danych osobowych poza określonymi  Serwis Bank przetwarza tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawnych mających zastosowanie do Serwis Bank.

7. Jakie są Państwa prawa?

7.1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Serwis Bank i poprosić o:

  • Informacje dotyczące danych osobowych Serwis Bank procesów, celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych poza Serwis Bank. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w tych zasadach.
  • Dostęp do danych, które dostarczyłeś Serwis Bank, podczas procesu rejestracji lub podczas tworzenia zamówienia. Serwis Bank powinno potwierdzić, czy i jakie konkretne dane osobowe są przetwarzane i ostatecznie zostaną udostępnione do tych danych, wraz z informacjami na temat ich leczenia.
  • Korektę danych osobowych, jeśli jest niedokładna lub niekompletna. Tylko w przypadku aktualnych informacji Serwis Bank może prawidłowo obsłużyć Twoje zamówienie.
  • Wyjaśnienie i usunięcie wadliwych stanów (np. blokowanie, korekta, uzupełnienie lub likwidacji danych osobowych),
  • Usunięcie danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) lub ich ograniczone przetwarzanie, gdy nie są już potrzebne do tego celu, lub jeśli Serwis Bank nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych, w tym, gdzie nie wyrażono zgody na ich dalsze przetwarzanie. Spełniając te warunki, Serwis Bank w całości lub częściowo usunie Twoje dane.
  • Przeniesienie automatycznie przetworzonych danych osobowych uzyskanych na podstawie Państwa zgody na rzecz innego podmiotu, który przekazuje Serwis Bank dane osobowe w powszechnie stosowanym formacie lub innych administratorów zgodnie z własnymi życzeniami.

7.2. Dalej klienci Serwis Bank mogą wnieść sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wysyłania komunikatów biznesowych lub oceny preferencji zakupowych, w konsekwencji którego Serwis Bank natychmiast zaprzestanie przetwarzania danych osobowych do tych celów.

7.3. Oprócz powyższych przywilejów mogą Państwo skontaktować się z Serwis Bank ze skargą do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Bezpieczeństwo

8.1. Serwis Bank dba o bezpieczeństwo Państwa danych. Obsługa danych osobowych jest w pełni zgodna z obowiązującym prawem, w tym z ogólną polityką prywatności (GDPR). Serwis Bank kładzie duży nacisk na techniczne i organizacyjne bezpieczeństwo przetwarzanych danych podczas przetwarzania danych osobowych.

8.2. Dane osobowe w formie elektronicznej są przechowywane w bazach danych, do których mają dostęp tylko osoby upoważnione. Dostęp do tych danych osobowych jest chroniony hasłem. Bezpieczeństwo danych osobowych jest regularnie testowane przez Serwis Bank i stale ulepszamy naszą ochronę.

9. Kontakt

9.1. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Serwis Bank poprzez pocztę elektroniczną: biuro@serwisbank.pl lub pod numerem telefonu: 12 659 45 22.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Zasady te wchodzą w życie z dniem 25.05.2018.